Formules ir skaiciuokles
Determinantai ir matricos

Determinantų skaičiavimas

VIDEO PAMOKOS: Detalius sprendimų pavyzdžius su paaiškinimais ir atsakymais rasite skyriuje" Tiesinė algebra"'

Antros eilės determinanto skaičiavimas
|a11 a12|
D= |a21 a22|


|a11: a12: |
|a21: a22: |





Tiesinių lygčių sistemų skaičiuoklė

Treičios eilės determinanto skaičiavimas
 |a11 a12 a13|
D=|a21 a22 a23|
|a31 a32 a33|

|a11: a12: a13: |
|a21: a22: a23: |
|a31: a32: a33: |



Buriame skaičiuojančius...


Ketrvirtos eilės determinanto skaičiavimas
 |a11 a12 a13 a14|
D=|a21 a22 a23 a24|
|a31 a32 a33 a34|
|a41 a42 a43 a44|

|a11: a12: a13: a14: |
|a21: a22: a23: a24: |
|a31: a32: a33: a34: |
|a41: a42: a43: a44: |



Matricų daugyba



Kitos naudingos temos:

Žinoti verta Dvigubo pjovimo lentų kubatūros, medienos kainos, tūrio ir ploto skaičiuoklė

Žinoti verta Atvirkštinių matricų skaičiavimas

Žinoti verta Determinantai, matricų daugyba, lygčių sistemos

Žinoti verta Funkcijos riba, skaičiavimo pavyzdys, video pamoka

Žinoti verta Geometrinės progresijos formulės, n-tojo nario formulė

Žinoti verta Kompleksiniai skaičiai trigonometrinė forma , skaičiaus argumentas, skaičiaus modulis

Žinoti verta Kompleksinis skaičius formulės, realioji, menama skaičiaus dalis

Žinoti verta Kramerio (metodas) formulės tiesinių lygčių sistemoms




Skaičiavimų ir sprendimų pavyzdžiai:

Sprendimų pavyzdžiai Minorai adjunktai apibrezimai ir skaiciavimai

Sprendimų pavyzdžiai Misri vektoriu sandauga

Sprendimų pavyzdžiai Neapibreztiniu integralu skaiciavimas

Komentarai, klausimai, forumas
Komentarai
____________________________________________
Dalinamės Dalinamės žiniomis žiniomis


Vardas
Komentaras



2016.04.20 14:48:01 Vardas: Laura
----------------------------------------------------------
Komentaras:

Mokslo saknys karcios
============================================
2016.01.12 17:11:33 Vardas: Algimantas
----------------------------------------------------------
Komentaras:

Mokslo šaknys brangios ...
============================================
2015.12.28 15:27:55 Vardas: Agnė
-------------------------------------------------------
Komentaras:

kaip branguuuuuuu o.O

Aš studentė, negaliu sau to leisti..
========================================

Mokinkite vaikus




Procentai




Matavimo vienetai

skaičiuotuvas